VISIE & STRATEGIE

Wij zijn blij dat je op deze sectiepagina van onze website bent belandt en misschien wel geïnteresseerd bent om een krachtige visie en strategie te ontwikkelen op het gebied van diversiteit. Lees dus nog even verder, want we hebben jou en jouw bedrijf hard nodig om een meer divers werknemersbestand te realiseren, in alle lagen van het bedrijfsleven. We hebben mensen nodig die bereid zijn om de mens centraal te stellen in hun strategie. Mensen die willen experimenteren, fouten willen maken en bereid zijn om een open discussie te voeren over wat er nodig is om een inclusieve organisatie te zijn, simpelweg omdat dat het goede is om te doen. Voor jouw medewerkers, voor het bedrijf en uiteindelijk voor ons allemaal.

Andere kijk
We zijn in een nieuw tijdperk aangekomen, waarin continue veranderingen plaatsvinden. Volgens de vooraanstaande socioloog Anthony Giddens, emeritus professor aan de London School of Economics, is het heel normaal dat in een hoog moderne geglobaliseerde samenleving, mensen meer en meer op zoek gaan naar wie zij diep van binnen zijn, wat ook van invloed is op de work-life balance. Bij diverse millenials is dit momenteel heel duidelijk zichtbaar, de manier waarop zij naar de wereld kijken is een andere dan die in het industriële tijdperk gebruikelijk was.

Vriendelijkheid & compassie
Mindfulness meditatie en andere well-being oefeningen, zoals talent spotten bij elkaar of random acts of kindness (leg eens een briefje met een complimentje op het bureau van een collega die je eigenlijk niet zo mag), zijn bewezen methodes die leiden tot meer reflectie, meer zelfregulatie en meer zelfacceptatie. Omdat mindfulness in de basis gaat over niet oordelend gevoelens en gedachtes accepteren, leidt het tot meer vriendelijkheid en compassie naar het zelf en daarmee ook naar anderen of andersdenkenden. En dat is precies de basis van goed diversiteitsbeleid: niet oordelend ‘anderen’ accepteren. Het is belangrijk om dat organisatiebreed door te voeren, omdat die vooroordelen zowel bij de meerderheid als de minderheid aanwezig zijn en we uiteindelijk een open discussie aan willen gaan. Bovendien kunnen alle medewerkers het gevoel ontwikkelen dat zij floreren, werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en is er binnen twee maanden al resultaat zichtbaar.

Vertrouwen & groei
Well-being centraal stellen in de visie en strategie, speelt niet alleen in op deze behoefte, maar is ook nog eens wetenschappelijk bewezen beter voor de prestaties van iedereen binnen het bedrijf. Het mooie aan deze strategie is dat we open omgangsvormen ontwikkelen op basis van vertrouwen en groei, waarbij we minderheden en meerderheden op dezelfde manier behandelen. Ons uitgangspunt is namelijk, dat we uiteindelijk meer overeenkomsten hebben dan verschillen, omdat we in the end gewoon allemaal vooral heel erg mens zijn. En dat is te belangrijk in het huidige tijdperk, om ergens ver weg te stoppen in een uithoek van de organisatie.

Om jouw organisatie klaar te maken voor de toekomst, werken wij met verschillende fases, van waaruit we met jouw bedrijf toewerken naar een inclusieve bedrijfscultuur.

  1. Diagnose persoonlijk leiderschap diversiteit binnen jouw organisatie.
  2. Bewustwording vooroordelen/ stereotypering alle managers.
  3. Faciliteren bekwamen ambassadeurs die verantwoordelijkheid nemen.
  4. Pro-actief ambassadeursschap uitdragen binnen jouw organisatie.
  5. Positionering rolmodellen binnen de strategie en organisatiestructuur.
  6. Stabilisering persoonlijk leiderschap diversiteit & inclusie.

Be.People. komt graag een keer vrijblijvend praten over welke krachtige visie of strategie het beste bij jouw bedrijf past.

CONTACT